بیمه اشخاص بیمه کارآفرین

بيمه درمان گروهي

بستري در بيمارستان و اعمال جراحي و پرداخت هزينه هاي مربوط به آن يکي از نگراني هاي جدي خانواده ها مي باشد.افزايش روز افزون بهاي خدمات بيمارستاني از جمله تهيه لوازم، دستمزد پزشکان جراح، دارو، هزينه هاي اتاق عمل , هزينه هاي عمومي و هزينه هاي بستري شدن در بيمارستان در بسياري از موارد مشکلات مالي قابل ملاحظه اي را براي بيمار و يا سرپرست خانواده به وجود مي آورد. جبران اين هزينه ها مستلزم يک برنامه ريزي پس اندازي بلند مدت است که با دشواري هاي خاص خود مواجه مي باشد. بيمه نامه درمان گروهي با جبران کليه هزينه هاي درمان بيمارستاني و همچنين اعمال جراحي سرپايي و پاراکلينيکي، از تحميل اين هزينه ها به خانواده کارکنان جلوگيري نموده و آرامش خاطر را به کارکنان و خانواده آنان باز مي گرداند. كاركنان هر مؤسسه ، اعم از مؤسسه بازرگاني،توليدي و خدماتي، طبق قانون بايد از طريق مؤسسه مورد نظر تحت پوشش بيمه درمان قرار گيرند (بيمه تامين اجتماعي يا خدمات درماني يا … ) كه به آن اصطلاحاً بيمه گر اول گفته ميشود. اين بيمه درمان، علاوه بر پوشش هزينه هايي مانند حق ويزيت پزشك و هزينه هاي خريد دارو ، بايد هزينه هاي درماني و جراحي در مراكز درماني را پوشش دهد. اما در عمل ،بخش قابل توجهي از اين هزينه ها را خصوصا به هنگام مراجعه به مراجع پزشكي غير دولتي, بيمه شده خود متحمل ميشود. بيمه گران براي جبران اين گونه هزينه هاي تامين نشده توسط بيمه گر اول بيمه گروهي مازاد درمان را عرضه ميكنند. اين بيمه درمان، مازاد بر بيمه درمان اجباري بصورت گروهي است. زيرا كاركنان موسسه مورد نظر اعم از كاركنان رسمي ،پيماني و قراردادي به همراه كليه اعضاي خانواده تحت تكفل بعنوان يك گروه تحت پوشش آن قرار مي گيرند.

بطور كلي مزاياي پوششي كه مي تواند در قالب قرارداد درمان گروهي به هر يك از بيمه شدگان ارائه گردد بشرح جدول زير ميباشد.

 

حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه هاي بستري ، جراحي (عمومي و تخصصي), انواع سنگ شكن , شيمي درماني ,راديوتراپي , آنژيوگرافي قلب (عمومي و تخصصي) در بيمارستان و مراكز جراحي محدود و DAY CARE
افزايش حداكثر سقف تعهدات سالانه براي اعمال جراحي مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مرکزي و نخاع ( باستثناء ديسك ستون فقرات ) گامانايف , پيوند ريه, پيوند كبد, پيوند كليه , پيوند مغز استخوان و قلب
حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه زايمان اعم از طبيعي و سزارين
حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه مربوط به نازائي و ناباروري شامل اعمال جراحي مرتبط IUI ITSC, ,ZIFT ,GIFT , ميکرواينجکشن و IVF
حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه هاي پاراكلينيكي نوع اول شامل: سونوگرافي، ماموگرافي، انواع اسكن، انواع سي تي اسكن، انواع آندوسكوپي، MRI، اكو كارديو گرافي، استرس اکو و دانسيتو متري
حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه هاي پاراكلينيكي نوع دوم شامل: تست ورزش، تست آلرژي تست تنفسي ، نوار عضله، نوارعصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوايي سنجي ، بينايي سنجي ، هولترمانيتورينگ قلب و آنژيوگرافي چشم
حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه هاي جراحي مجاز سرپائي مانند: ختنه، شكسته بندي ، گچ گيري , كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم ، بخيه، تخليه كيست، ليزر درماني و بيوپسي
حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه هاي آزمايشهاي تشخيص پزشکي ، پاتولوژي يا آسيب شناسي و ژنتيک پزشک ، انواع راديوگرافي ، نوار قلب و فيزيوتراپي
رفع عيوب انكساري چشم به ميزان ۴ ديوپتر يا بيشتر با تأييد پزشك بيمه گر
حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه هاي ويزيت ، دارو ( بر اساس فهرست داروهاي مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بيمه گر اول ) و خدمات اورژانس در موارد غيربستري
حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه هاي عينک طبي و لنز تماس طبي
حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه خريد سمعک
حداكثر سقف تعهدات ساليانه هزينه دندان پزشکي
هزينه انتقال بيمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهري
هزينه انتقال بيمار با آمبولانس در موارد اورژانس بين شهري

رiهنماي استفاده از خدمات و پشتيباني شركت بيمه كارآفرين  – قابل توجه بيمه شدگان
پس از اخذ بيمه نامه درمان از شركت بيمه كار آفرين و به منظور استفاده بهتر از خدمات ما به نكات زير توجه فرماييد:
دسترسي شبانه روزي شما به كليه خدمات واحد كمك رساني شرکت بيمه کارآفرين با يك تلفن ميسر مي باشد, بنابراين كارت گواهي بيمه درمان خود را هميشه به همراه داشته باشيد.

از كارت گواهي بيمه درمان خود مراقبت لازم به عمل آوريد, در صورت فقدان كارت مذكور پس از تعهد كتبي بيمه شده و تاييد آن توسط بيمه گذار محترم قرارداد نسبت به قبول عوارض سوء استفاده از كارت مذكور , امكان صدور المثني توسط بيمه گر ميسر مي گردد. تلفن و نمابر شبانه روزي شرکت كمك رساني کارآفرين در تهران – واحد عمليات- به ترتيب به شماره ۱۹۰-۲۲۹۲۰۱۸۷ مي باشد.

لطفاَ پس ازبرقراري تماس, اطلاعات زير را در اختيار واحد عمليات شرکت كمك رساني کارآفرين قرار دهيد.
نام و نام خانوادگي , شماره بيمه نامه , نام و نام خانوادگي بيمه شده اصلي و نسبت با وي , تلفن تماس، کد ملي و خدمات مورد نياز درصورت نياز به بستري شدن در بيمارستان هاي طرف قرارداد اطلاعات زير را در اختيار مسئولين واحد عمليات قرار دهيد نام بيمارستان , نام پزشك معالج , نوع بيماري يا درمان , تاريخ بستري , ارسال دستور پزشك جهت بستري شدن (ارسال تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه زوجين در مورد عمل سزارين و يا زايمان طبيعي , عكس راديولوژي بيني از روبرو قبل از عمل انحراف و تاييديه مراكز چشم پزشكي مبني بر درجه نزديك بيني و دور بيني حداقل ۳ دييوپتر براي هر چشم در زمان عمل رفع عيوب انكساري چشم ضروري مي باشد. مسئولين واحد عمليات پس از تشكيل پرونده و كسب اطلاعات لازم و در صورت تطبيق درخواست بيمه شده با مزايا و شرايط قرارداد بيمه درمان , كليه اقدامات لازم را انجام خواهند داد ,تامين خدمات بر اساس شرايط و مزاياي قرارداد بيمه درمان صورت خواهد گرفت , از شما درخواست مي شود از مفاد قرارداد بيمه درمان خود اطلاع حاصل فرموده و به مواردي از قبيل مزايا و موارد تحت پوشش , استثنائات , نحوه تامين خدمات , سقف تعهدات , فرانشيز توجه خاص مبذول فرماييد ( همچنين خواهشمند است به منظور جلوگيري از اتلاف وقت , حداقل دو روز قبل از تاريخ بستري هماهنگي هاي لازم را با واحد عمليات كمك رسان به عمل آوريد.

درباره ي بيمه هاي عمر

بيمه گذار مي تواند با توجه به پوشش هاي مورد نياز براي تأمين آتيه خود و يا اعضاي خانواده يکي از بيمه هاي عمر را انتخاب نمايد.

بيمه کار آفرين افتخار دارد براي نخستين بار جديدترين نوع بيمه عمر را که در کشورهاي پيشرفته رايج است و بيشترين بازده و سود را براي اندوخته هاي بيمه گذاران تأمين مي نمايد با عنوان بيمه عمر و سرمايه گذاري به هموطنان گرامي ارائه نمايد. همچنين بيمه کار آفرين در ساير انواع بيمه عمر نيز که در حال حاضر در ايران رايج مي باشد فعاليت دارد.

بيمه هاي حوادث

افراد جامعه در زندگي روزمره در مقابل خطر ها و حوادث اجتناب پذيري قرار دارن که جان و سلامتي آنها را به مخاطره مي اندازد و جبران آن گاهي از حد تحمل و توان فرد و يا خانواده خارج بوده و روال معمول زندگي را با مشکل مواجه مي سازد.

در دنياي توسعه يافته امروز، امکانات و راه حل هاي مناسبي براي برخورداري از تأمين هاي مناسب و داشتن پشتوانه قوي و لازم مالي براي اين قبيل حوادث و اتفاقات پيش بيني شده و در حال اجراء است. از جمله اين موارد بيمه حوادث مي باشد که بر اساس آن بيمه گر متعهد مي گردد در مقابل در يافت حق بيمه مقرر، زيانهاي ناشي از حوادث را تحت پوشش قرار داده و بر اساس سرمايه تعهد شده هزينه هاي مربوط را جبران نمايد.

خطرها و خسارت هاي تحت پوشش
 • هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه
 • فوت در اثر حادثه
 • نقص عضو و از کار افتادگي دائم و کامل در اثر حادثه
 • نقص عضو و ار کار افتادگي دائم و جرئي در اثر حادثه
 • غرامت روزانه به علت از کار افتادگي موقت در اثر حادثه
انواع بيمه هاي حوادث
 • بيمه حوادث انفرادي ۲۴ ساعته در کليه نقاط جهان ( بدون محدوديت زمان و مکان )
 • بيمه حوادث گروهي جهت کارکنان شرکت ها، کارخانه ها، و انواع مؤسسات و سازمان هاي اداري، تجاري، …
 • بيمه حوادث ورزشي جهت اعضاي باشگاه ها، تيم هاي ورزشي، تماشاگران سالن ها،  استاديوم ها و  مسئولان شامل متصديان اماکن ورزشي،  داوران،  سرپرستان و …
 • بيمه حوادث سرنشين که معمولا در شرکت هاي بيمه با بيمه اتومبيل و شخص ثالث عرضه مي گردد.
 • بيمه حوادث تحصيلي
 • بيمه حوادث ناشي از کار و حرفه
 • بيمه حوادث ايام مأموريت
 • بيمه حوادث توريستي و مسافرتي
 • بيمه مسافرت به خارج از کشور  ( مفري  )جهت دريافت شرايط عمومي بيمه نامه اينجا را کليک کنيد.
 • ساير بيمه هاي حوادث که با توجه به نياز مشتريان طراحي و ارائه خواهد شد.
بيمه تكميلي حادثه

با افزودن شرط خصوصي بيمه تکميلي، بيمه گر تعهد مي نمايد در صورت فوت بيمه شده بر اثرحادثه، علاوه بر سرمايه اصلي ضريبي از سرمايه اصلي بيمه را که توسط بيمه گذار تعيين مي شود به استفاده کنندگان از بيمه عمر بپردازد.

بيمه عمر زماني

اين بيمه براي افرادي مناسب است که مايلند سرمايه اي قابل توجه براي تأمين بازماندگان و يا افراد خاصي از اعضاي خانواده مثلا همسر و يا هر يک از فرزندان در صورت فوت ناشي از وقوع خطرهاي مختلف ( بيماري ها و حوادث ) تحصيل نمايند. بدين ترتيب سرمايه بيمه به محض فوت بيمه شده به صورت يکجا و بدون کسر ماليات به افراد ذينفع بيمه نامه پرداخت مي شود.