بیمه طرح های خاص بیمه کارآفرین

درباره بيمه هاي طرح هاي خاص

بيمه كارآفرين در اجراي سياستهاي اصولي شركت مبتني بر عرضه محصولات نوين بيمه اي از سال ۱۳۸۳ پيشرو

 در ارائه پوششهاي بيمه اي در بخش كشاورزي بوده است  از جمله :

• بيمه خاص با پوشش بيماريهاي اپيدمي دام صنعتي

• بيمه گلخانه ها همراه با كليه تجهيزات

• بيمه شتر مرغ

از ديگر بيمه هاي اين بخش مي توان به بيمه هاي :

• بيمه هاي بدنه و مسئوليت كشتي

• بيمه هاي  بدنه و مسئوليت هواپيما

• بيمه پول

• بيمه  اعتباري گروهي

•  بيمه انرژي

بيمه بدنه و مسئوليت هواپيما:

در بيمه هواپيما، خسارت هاي وارد به بدنه هواپيما و مسئوليت قانوني نسبت به مسافران و اشخاص ثالث پوشش داده مي شود .

موارد مورد تعهد بيمه بدنه و مسئوليت هواپيما

خسارت هاي مورد تعهد بيمه گر در اين بخش عبارت است از:

  • پرداخت وجه يا جايگزين نمودن هواپيما و يا تعمير آن در صورت از بين رفتن يا اسيب ديدگي هواپيما براث وقوع خطر هاي مشمول بيمه .
  • مفقود يا ربوده شدن هواپيما
  • چانچه هواپيما در مقابل خطرهاي پرواز بيمه شده باشد بيمه گر هزينه هاي اظطراري معقولي را که بيمه گذار جهت مراقبت هاي ايمني اوليه از هواپيما به دنبال خسارت ديدن يا فرود اجباري آن ضرورتا مصرف مي نمايد پرداخت ميکند.

مسئوليت قانوني نسبت به مسافران

  بيمه گر وجوهي که بيمه گذار تحت عنوان مسوليت قانوني بابت موارد زير پرداخت کند را جبران نمايد:
  • صدمات بدني ناشي از حادثه (منجر به فوت يا غير ان ) وارد به مسافران در زمان سوار شدن به هواپيما، در مدتي که داخل هواپيما هستند و هنگام پياده شدن از هواپيما
  • از بين رفتن يا خسارت وارد به بار مسافران و وسايل شخصي آنان ناشي از وقوع حادثه براي هواپيما

مسئوليت نسبت به اشخاص ثالث

  در صورت سقوط يا برخورد هواپيما با هر شي که به موجب آن بيمه گذلر قانونا مسيول شناخته شود، جبران خسارت (به انضمام هزينه هايي که عليه بيمه گذار توسط محاکم صادر شود ) بابت جراحات بدني و صدمات وارد به اموال اشخاصثالث توسط بيمه گر جبران خواهد شد.

بيمه اعتباري

مؤسسات و شركت‌هايي كه به مشتريان خود وام يا اعتبار مي‌دهند و يا كالا و خدمات را اقساطي مي‌فروشند، با وجود آنكه از مشتريان وثيقه مي‌گيرند، اما باز هم با ريسك وصول نشدن مطالبات خود، يا خسارت ناشي از تأخير در وصول آن روبه‌رو هستند. براي جبران اين خسارت، بيمه‌هاي اعتباري اين ريسك‌ها را پوشش مي‌دهند .

شركت بيمه كارآفرين  با ارائه بيمه‌هاي اعتباري، ريسك عدم وصول يا تأخير در وصول مطالبات را كاهش مي‌دهد. بيمه كارآفرين  همينطور پيگيري براي وصول و بازيافت مطالبات سوخت شده را برعهده مي‌گيرد و موجب كاهش هزينه‌هاي حقوقي و قضايي مؤسسات مالي و اعتباردهندگان و فروشندگان كالا و خدمات اقساطي مي‌شود.

 • به خاطر داشته باشيد:

   ۱- در بيمه‌هاي اعتباري، اعتباردهنده (كه با ريسك عدم وصول مطالبات خود مواجه است) بيمه‌گذار خواهد بود و با پرداخت حق بيمه، بيمه‌نامه براي او صادر خواهد شد، نه براي اعتبار گيرنده (كه دين برگردن اوست).

 ۲- بيمه‌نامه اعتباري، براي يك موضوع مشخص اعتباري يا فروش اقساطي و به صورت گروهي صادر مي‌شود؛ بيمه‌گذار نمي‌تواند به صورت گزينشي فقط برخي از اعتبارگيرندگان يا مشتريان خود را (كه بد حساب تلقي مي‌كند) تحت پوشش قرار دهد؛ طبق ضوابط بيمه اعتباري، كليه اعتبارگيرندگان، تحت پوشش قرار مي‌گيرند.

 ۳- تعداد اعتبار يا قرارداد فروش اقساطي كه تحت پوشش بيمه اعتباري قرار مي‌گيرند نبايد از ۲۵ مورد در سال كمتر باشد.

 ۴- بيمه‌نامه اعتباري جايگزين وثيقه‌هاي ملكي يا مالي نمي‌شود، بلكه اخذ چنين وثيقه‌هايي يكي از شرايط صدور بيمه‌نامه اعتباري مي‌باشد.

 ۵- نرخ حق بيمه در اين نوع بيمه به عواملي نظير چگونگي اعتبارسنجي مشتريان توسط بيمه‌گذار، نوع وثيقه‌هاي اخذ شده و مدت بازپرداخت اعتبارات بستگي خواهد داشت.

درباره بيمه بدنه و مسئوليت كشتي:

در بيمه بدنه و مسئوليت کشتي خسارت هاي وارد به بدنه شناور ها و مسئوليت مالکان انها در برابر اشخاص ثالث پوشش داده مي شود .

خطرها و خسارت هاي قابل پرداخت در اين بيمه
خطرها و خسارتهاي قابل پرداخت در اين بيمه شامل موارد زير است 
خطر ها و خسارت هاي وارد به شناور ها
  • آتش سوزي و انفجار
  • طوفان
  • به گل نشستن و يا برخورد با صخره
  • تصادم شناور بيمه شده با شناور هاي ديگر
  • برخورد هواپيما يا وسايل مشابه و يا اشيايي که از آنها سقوط کند به مورد بيمه
  • برخورد مورد بيمه با وسايل نقليه زميني، حوضچه تعمير و يا تجهيزات و تاسيسات ساحلي
  • زمين لرزه
  • فوران آتشفشان
  • صاعقه
  • حوادث ناشي از بارگيري، تخليه يا جابه جايي کالا
  • ترکيدن ديگ بخار
  • شکستن شفت
  • زيان همگاني و هزينه هاي نجات
  • در مورد شناور هاي صيادي، علاوه بر خطرها و خسارت هاي فوق، حوادث ناشي از بارگيري، تخليه يا جابه جايي ماهي صيد شده و همچنين خسارت وارد به وسايل و ادوات صيادي داراي پوشش مي باشد .

مسئوليت ناشي از تصادم

  در صورت تصادم شناور بيمه شده با شناور يا شي ديگر اعم از شناور و يا ثابت، مسئليت بيمه گذار در جبران خسارت و پرداخت وجه و يا وجوهي بابت موارد زير تحت پوشش قرار مي گيرد:
 • تلف يا آسيب ديدگي کشتي ديگر يا محمولات آن کشتي و يا شي ديگر
 • تاخير يا زمان معقول ناشي از عدم استفاده از کشتي ديگر يا محمولات آن کشتي و يا شي ديگر
 • زيان همگاني،هزينه نجات يا هزينه نجات قراردادي کشتي ديگر يا محصولات آن کشتي به شخص يا اشخاص

 

 

بیمه پول:

وجوه در صندوق و وجوه در راه

وجوه نقد ، اوراق بهادار و مسكوكات موجود در صندوق بانكها ، موسسات و شركتها در تمام مدت شبانه روز در مقابل خطرات و حوادث ناشي از دزدي مسلحانه با شكستن حرز ، آتش سوزي ، انفجار ، سيل ، زلزله ، شورش ، اعتصاب ، اغتشاش ، تحت پوشش اين بيمه قرار مي گيرند .

كليه وجوه در حين نقل و انتقال توسط بيمه گذار ، در مقابل خطرات آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و سرقت اعم از مسلحانه يا غير مسلحانه تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد .