بیمه مسئولیت

بیمه مسولیت پزشکی کمترین حق بیمه و بهترین تعهدات

بیمه مسولیت پزشکی کمترین حق بیمه و بهترین تعهدات
بیمه مسولیت پزشکی جبران خسارت ناشی مسؤلیت مدني حرفه ای بیمه گذار (پزشک یا پیراپزشک) در قبال اشخاصی است که به علت خطا، اشتباه، غفلت، ویا قصور وی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمی یا روانی گردند و یا فوت شوند.   برای صدور یا تمدید بیمه نامه خود با کمترین حق بیمه و بهترین تعهدات به شماره  09132119053 03132666818 تماس حاصل نمایید، بدون نیاز به حضور شما بیمه صادر و ارسال میگردد.
بیشتر بخوانید

بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه کارآفرین

بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه کارآفرین
بيمه هاي مسئبیمهوليت حرفه اي پزشکان پيرا پزشکان نصب و نگهداري آسانسور ناجيان غريق مهندسان ناظر مسئولين فني بيمارستان ها درمانگاه و کلينيک ها مديران رستوران مديران مهد کودک مديران واحد هاي اقامتي مديران شهر بازي مديران سينما مديران آژانس مسافرتي وکلاي دادگستري دامپزشکان مدير يا هيئت مديره ساختمان هاي مسکوني، تجاري، اداري پزشکان: عبارت است از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال اشخاصي که بعلت خطا،اشتباه،و يا قصور بيمه گذار در تشخيص،معالجه،مداوا،اعمال جراحي و بطور کلي انجام امور پزشکي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده و ...
بیشتر بخوانید

بیمه مسئولیت عمومی بیمه کارآفرین

بیمه مسئولیت عمومی بیمه کارآفرین
موضوع بيمه :  ناشي از اجراي عمليات ساختماني آتش سوزي مديران مجموعه هاي ورزشي پارکينگ ها دارندگان جرثقيل تعمير گاههاي خودرو مراکز آموزشي مدني پيمانکاران مستاجر در قبال موجر نصاب و نگهدارنده تابلو تبليغاتي در قبال اشخاص ثالث موضوع بيمه :  مسئوليت مدني پارکينگ ها عبارت است از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار در مقابل خسارت جاني و مالي وارد به  اشخاص ثالث( استفاده کنندگان از پارکينگ) و خودروهاي متعلق به آنها مشروط به احراز مسئوليت وي توسط مقامات ذي صلاح و بيمه گر موضوع بيمه :  مسئوليت دارنده جرثقیل عبارت است از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار(دا...
بیشتر بخوانید