استفاده از سامانه کارینو (ویژه بیمه گذاران بیمه کارآفرین)

بدون نیاز به حضور در نمایندگی ها قادر به پرداخت اینترنتی حق بیمه نامه های کارآفرین هستید.
ورود به سامانه کارینو و استعلام بیمه نامه های ثبت شده در بیمه کار آفرین (واریز اقساط ، واریز اندوخته به بیمه نامه ، برداشت آنلاین، درخواست وام روی بیمه عمر و گزارشات کامل بیمه نامه شامل اطلاعات بدو صدور ، الحاقیه ها ، اندوخته مالی ، تعهدات مالی ، اطلاعات نهایی بیمه نامه)